Forum

eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

Avyttrande av nuvarande flygfält i Öjebyn

Viktig medlemsinformation!
Hej Medlemmar!
Vi har under våren fått besked från Piteå Kommun att nyttjanderätten för marken där vi har flygfältet uppsäges.
Det innebär att vi under nästkommande år kommer att behöva avsluta verksamheten på våran nuvarande anläggning och avstädning av området ska ske. Jag (Jonas) har varit i kontakt med kommunen och vi kommer att ha fortsatt kontakt kring hur avstädningen ska göras och om det finns någon annan mark vi kan få nyttja istället. Kommunen är välvilligt inställd till att hjälpa oss att finna ett nytt fält. De första förslagen från kommunen var inte lämpliga och vi kommer i nästa kontakt att redogöra för våra behov för markytan.
Anledningen till uppsägningen av nyttjanderätten är det växande industriområdet som gränsar till flygfältet. Det kommer att byggas industrier granne med fältet som omöjliggör vår verksamhet så nära industrin.
Vi står inför en hel del utmaningar i och med det här. Vart ska vi ta vägen nu? Vad blir kostnaderna för att återställa nuvarande mark och uppbyggnaden av ett nytt flygfält?
Vi kommer att bjuda in till ett tidigt medlemsmöte nästa år med anledning av det här och de frågor som det medför. Styrelsen har ikväll sammanträtt och börjat behandla det här ärendet. Styrelsen ber alla medlemmar att fundera på om det finns någon lämplig yta för ett nytt flygfält som vi kan meddela till kommunen vid nästa möte. Om du har någon mark i tankarna så meddela gärna styrelsen om den.
Med vänlig hälsning,
Piteå Modellförarklubbs styrelse
Genom Ordförande Jonas Fjällström
Uppdaterat inlägg med svar från kommun på våra frågor:
svar i Fetstil 
Vi har haft årsmöte och försökt fundera framåt. Då har vi några frågor som vi undrar över:

Får vi lämna kvar stugan och skjul där de står i dag? Om det räcker med att själva verksamheten lägger ner?

Avflyttning av byggnader och andra anläggningar såsom staket, avskärmningar, bänkar etc måste göras.

Detaljer kring avstädningen av fältet, om nej på ovanstående fråga, räcker det med att vi tar bort saker ovan jord så som stuga, skjul och viramattan (flygbanan)?

Ja, det räcker, men det måste vara allt ovan jord, d.v.s inte något nedgrävs som sticker upp. Ex. saker som jag skrev i stycket ovan.
Inget får t.ex.  täckas över med jord och lämnas.

Däremot får ingen förorenad jord från ev. oljeläckage eller annat lämnas. Men jag gissar att ni inte har hanterat bränsle på området, eller är det så?

 

Kan ni vara behjälpliga med transporter (lastbil) och lyfta saker (med traktor eller dylikt)? Vi är en ganska liten förening och har svårt ekonomiskt att lösa sådant själva.

Dessvärre inte. I nyttjaderättsavtal, både gratis till föreningar och arrenden som kostar pengar ansvarar nyttjanderättshavaren för avflytta vid avslutad markupplåtelse.

Försök att sälja/ge bort byggnad till någon som tar den därifrån.

 

Vi undrar om Försöksgården i Öjebyn kan det vara ett område som går att få använda en del av?

Rödmarkerade ytor på ortofotobild nedan (ej vägar) ägs av Hushållningssällskapet i Norrbotten. HK i Luleå, men finns säkert representnt i Piteå.

Kolla med dem.

 

Vi sa på årsmötet, om vi i slutet av sommaren fortfarande inte har något nytt fält att flytta till, finns det någonstans vi kan få förvara saker, så som stugan som består av två vagnar mm. Om vi inte står i att sälja bort detta. Men mer som en krisplan om vi fortfarande är utan yta, då kan det här bli aktuellt.

Detta behöver jag undersöka lite mer kring och får återkomma i frågan.

Uppladdade filer:
  • Du måste logga in för att få åtkomst till uppladdningar.

Inlägget ovan är uppdaterat med svar från kommunen.

Vi har börjat arbetet genom att rensa ur stugan, förrådet och skjulet. Det som ska slängas är i bodan och det som ska sparas är i plåtskjulet. Vi har även börjat köra bort saker som staketet vid depån och de bänkar som stått i depån.

Vid det här tillfället diskuterades att försöka sälja stugan och på det sättet få en inkomst och att köparen sedan hämtar stugan. Vi pratade även om att sälja snöslungan senare på året.

Vi behöver bestämma ett datum för en arbetsdag, då vi börjar köra bort virke och pallar från den gamla buggybanan.

Sist behöver vi bestämma ett datum för ett medlemsmöte där frågan om stugan ska beslutas.

Klubbstugan har varit ute för försäljning. Vi satt ut den för 20000kr och att köparen ansvarar för att transportera bort den från marken. Stugan är nu såld! Köparen har till 20 augusti på sig att flytta den. Vi kommer under veckan som kommer att tömma den på de saker som är kvar så att den är redo att flyttas efter det.